CONDICIONS DE RESERVA I CANCEL·LACIÓ

1. Si necessites cancel·lar la teva reserva, rebràs un reemborsament en les següents condicions:

Qualsevol cancel·lació realitzada amb un temps superior als 14 dies de la data de l’activitat, rebràs el reembossament total de l’import abonat (excepte les despeses de les comissions bancàries que cobri el banc per la gestió).
Qualsevol cancel·lació rebuda amb un temps inferior a 10 dies de la data de l’activitat, suposarà un càrrec del 30% de l’import total del servei.
Qualsevol cancel·lació rebuda amb un temps inferior a 48h abans de l’inici de l’activitat, o en el cas que el client no es presenti el dia i hora convinguts, no es realitzarà cap reembossament.

2. Si necessites modificar la teva reserva, hauràs de contactar directament amb ESCAPE ANDORRA mitjançant el número de telèfon +376 355 451 / +376 379 107 o correu electrònic escapeandorra@gmail.com, com a mínim 72h abans de l’inici de l’activitat. Aquesta modificació només serà possible durant els 6 mesos següents des de l’adquisició del servei concret. En cas el client no dugui a terme aquesta modificació durant els següents 6 mesos, aquest perdrà qualsevol dret a gaudir del servei contractat.

3. Les característiques de l’activitat, com la data i hora, poden està subjectes a modificacions per part de’ESCAPE ANDORRA. Aquestes modificacions hauran de ser prèviament acceptades pels clients. En cas que no ho siguin, el contracte de prestació de serveis quedarà cancel·lat automàticament, tenint ESCAPE ANDORRA que retornar l’import total del preu de l’activitat que el client ja hagi abonat.

4. ESCAPE ANDORRA es reserva el dret a modificar el dia i els horaris del servei en funció de les condicions meteorològiques. En cas que s’hagi d’anul·lar el servei per causes meteorològiques, el client podrà dur a terme la mateixa activitat en una altra data, durant els propers 6 mesos i sempre acordada per les dues parts.